Cin'in lugattaki manası gizliliktir, görünmeyen saklı varlıklar demektir. Cinlerin asıl suretini gören olmamıştır. Cinlerin hakikatini göremeyiz. çünkü cinler metafizikdir manadır görülmeyecek kadar yumuşak, hoş varlıklardır.


Kur'an'de iki yüzden çok ayetler cinlerin yaratılışından varlığından insanlardan önce yaratıldığından bahseder ayrıca özellikle kuran'ın 72. suresi olan 28 ayetten müteşekkil cin suresi hep cinlerden bahseder. Bu bakımdan mutlak bir varlık olarak cinlerin inkarı islam inancına göre mümkün değildir. Pozitif bilim de cinlerin varlığını ve görünmez olduklarını kabul etmektedir.

Cinler dünyadaki insan sayısının beş katıdır. ömürleri 800 ile 1000 yıldır hatta daha fazladır. insanlar gibi yaşam şartları var. Birbirleriyle evlenebilir, hatta çoluk çocuk sahibi olabilirler.
insanları, dağları, taşları, ağaçları, yerleri, gökleri, denizleri ve nehirleri yaratan Allah, tıpkı onlar gibi birer varlık olan cinleri de yaratmıştır. Cinler de Allah (C.C.) tarafından yaratılmış olan tüm varlıkların gözle görülmeyen birer fertlerdir. Kur'anın ifadesine göre asıl maddeleri ateştir. Son radde yumuşak, hoş ve ince cisimli oldukları için, gözle görülmezler. Tıpkı nurani olan melekler gibi. Onların gözle görünmemesi yokluklarını gerektirmez. Vardırlar ama görünmezler. Varlıkları Kur'an ve hadislerle sabittir. inkarı mümkün değildir.

Araf Suresi Ayet : 27 Sayfa : 154

"Ey Adem oğulları, çirkin ve ayıp yerlerini kendilerine göstermek için ebeveyniniz olan Adem ile Havva'nın elbiselerini soyarak, şeytan onları nasıl cennetten çıkardı ise, sakın size de bir bela yapıp, sizi saptırmasın. çünkü şeytan ve kabilesi kendilerini göremeyeceğiniz yerlerden onlar sizi görürler. Biz şeytanları iman etmeyenlere dostlar yaptık."

Ayet-i Kerime'den anlaşılıyor ki, insanlar cinlerin asıl şekil ve suretlerini göremezler. Ancak herhangi bir kılığa girerlerse mümkündür. Ama cinler her surette ve her vakit insanları görürler.

Hicr Suresi Ayetler: 26 ve 27 Sayfa: 264

"Andolsun ki, biz insanı balçık haline gelmiş, kuru bir çamurdan yarattık." "Cinleri de sizden önce, dumansız, azgın ve şiddetli ateşten yarattık."

Rahman Suresi Ayetler: 14 ve 15 Sayfa: 532

" insanı kurumuş, kerpiç haline gelmiş kuru bir çamurdan yarattık. " " Cinleri de dumansız bir alevden yarattık. "


1. insanların arasında bulunan, yerleşen ve göç eden cinlere, AMMAR denir.
2. çirkinleşip şirret haline gelen cinlere ŞEYTAN denir.
3. çocuklara musallat olan cinlere ERVAH denir.
4. Yaramaz ve güçlü cinlere de iFRiT adı verilir.
a. Kanatları vardır kuş gibi uçarlar.
b. Yılan, kedi, köpek, manda, keçi ve haşere hayvanlar şeklindedir.
c. Diğer bir sınıftır ki onlara hesap ve ceza
vardır.